Синтез, будова та властивості N-R-амідів 2-[4-R-5-(3'-метилксантин-7ʹ-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти

Автор(и)

  • A. S. Hotsulia Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.3.144557

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, 3-метилксантин, фізико-хімічні властивості, молекулярний докінг

Анотація

Гетероциклічні сполуки є фундаментом, на якому успішно відбувається створення лікарських засобів. Одними з таких систем є 1,2,4-тріазол і 3-метилксантин. Похідним цих гетероциклічних систем притаманний широкий спектр біологічних властивостей і невисока токсичність.

Мета роботи – синтез і дослідження властивостей N-R-амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(3'-метилксантин-7ʹ-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-ацетатної кислоти (R = CH3, C2H5, C6H5) при зміні умов перебігу хімічного процесу.

Матеріали та методи. Як ключові вихідні реагенти використали 7'-((3-тіо-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)метил)-3'-метилксантин та ефіри 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти, які отримали за відомими методиками з доступної сировини.

Результати. Встановили, що при нагріванні в етанолі відповідних первинних чи вторинних алкіламінів (метиламін, етиламін, моноетаноламін, діетиламін), розчину амоніаку з проп-1-іл-2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етаноатом утворюються відповідні амідовані похідні 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти. Взаємодією 7'-((3-тіо-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)метил)-3'-метил-ксантину з 2-хлорацетамідом у середовищі розчину натрій гідроксиду з високими виходами одержали відповідні аміди. Гідразиди 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти синтезовані взаємодією відповідних естерів 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти з водним розчином гідразин гідрату в середовищі етанолу. Структура сполук підтверджена даними елементного аналізу, спектроскопії 1Н ЯМР, ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність встановили за допомогою тонкошарової хроматографії та хромато-мас-спектрометрії. Для синтезованих сполук виконали попередній розрахунковий скринінг за допомогою програмного продукту PASS On-line®та молекулярного докінгу.

Розробили оптимальні методи одержання гідразидів та амідів 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти. Дослідили одержання амідів за двома альтернативними шляхами з використанням вихідного тіолу та отриманого на його основі естеру: встановлено, що взаємодією вихідного тіолу з 2-хлорацетамідом перебігає з більшим виходом продукту реакції порівняно з реакцією взаємодії відповідного естеру з амоніаком. Інтерпретували результати фізико-хімічного аналізу синтезованих сполук. Здійснили попереднє оцінювання можливої появи протизапальної активності – імовірність не висока.

Висновки. З високими виходами та чистотою одержали 19 амідів і 3 гідразиди 2-[4-R-5-((3'-метилксантин-7ʹ-іл)метил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]етанової кислоти, довели їх структуру та дослідили властивості.

 

Посилання

Anshul, C., & Amanpreet, K. (2014) Extensive study on microwave assisted synthesis of monocyclic heterocyclic compounds. International journal of universal pharmacy and bio sciences, 3(1), 133–135.

Bechara, W. S., Khazhieva, I. S., Rodriguez, E., & Charette, A. B. (2015) Synthesis of 3,4,5-trisubstituted 1,2,4-triazoles via the addition of hydrazides to activated secondary amides. Org. Lett., 17(5), 1184–1187. doi: 10.1021/acs.orglett.5b00128.

Chenglu, Zhang, Huan, Xi, Yuting, Sha, Xiaona, Sun, Chuanyin, Li, Jing, Wang, & Yizheng, Li. (2017) Synthesis and bioactivity of novel bis-heterocyclic amide modified sulfide derivatives. Chinese Journal of Applied Chemistry, 34(3), 308–315. doi: 10.11944/j.issn.1000-0518.2017.03.160352.

El-Wahab, H., Hamdy, A.-R. M., Gamal-Eldin, S. A., & El-Gendy, M. A. (2011) Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of substituted 1,2,4-triazole-3-acetic acid derivatives. Der Pharma Chemica, 3(6), 540–552.

Franklim, T. N., Freire-de-Lima, L., Diniz, J., Previato, J., Castro, R., Mendonça-Previato, L., & Lima, M. (2013) Synthesis and trypanocidal evaluation of novel 1,2,4-triazoles-3-thiones derived from natural piperine. Molecules, 18, 6366–6382. doi: 10.3390/molecules18066366.

Pachuta-Stec, A., Kosikowska, U., Chodkowska, A., Pitucha, M., Malm, & A., Jagiełło-Wójtowicz, E. (2012) Biological activity of novel N-substituted amides of endo-3-(3-methylthio-1,2,4-triazol-5-yl)bicyclo[2.2.1] hept-5-ene-2-carboxylic acid and N-substituted amides of 1-(5-methylthio-1,2,4-triazol-3-yl)cyclohexane-2-carboxylic acids. Z. Naturforsch, 67, 123–128. doi: 10.5560/ZNC.2012.67c0123.

Ruping, T., Linhong, J., Mou, C., Yin, J., Bai, S., Hu, D., et al. (2015) Synthesis, antifungal and antibacterial activity for novel amide derivatives containing a triazole moiety. Chemistry Central Journal, 7, 30. doi: 10.1186/1752-153X-7-30.

Sydorenko, L. V., Ukrainets, I. V., & Alieksieieva, T. B. (2009) Syntez ta vyvchenia antymikobakterialnoi aktyvnosti monoftorbenzylamid 1-R-4-hidroksy-2-okso-1,2-dyhidrokhinolin-3-karbonovykh kyslot [The synthesis and study of the antimycobacterial activity of monofluorobenzylamides of 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids]. Visnyk farmatsii, 2(58), 12–15. [in Ukrainian]

Ukrainets, I. V., Sydorenko, L. V., Horokhova, O. V., et al. (2004) Syntez, budova ta protytuberkulozni vlastyvosti N-R-amidiv1-tsyklopropil-2-okso-4-hidroksy-1,2,5,6,7,8-heksahidrokhinolin-3-karbonovi kysloty [Synthesis, structure and anti-tuberculosis properties of N-R-amides 1-cyclopropyl-2-oxo-4-hydroxy-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid]. Visnyk farmatsii, 2(38), 7–12. [in Ukrainian]

Ukrainets I. V., Sidorenko L. V., Horokhova O. V. (2004) Syntez, budova ta protytubercuberculozni vlastyvosti N-R-amidiv 1-tsyklopropil-2-okso-4-hidroksy-1,2,5,6,7,8-heksahidrohinolin-3-karbonovikysloty. Visnyk farmatsii, 2(38): 7-12. [in Ukrainian].

Vikas, G. R., Kiran, G., & Vinayak, D. (2014) Synthesis, characterization and study of some N-substituted aryl-2-({4-[(substituted Aryl carbamoyl)methyl]-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(2), 21–34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження