Впровадження концепції соціальної відповідальності в діяльність фармацевтичних організацій

Автор(и)

  • N. О. Tkachenko Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133498

Ключові слова:

соціальна відповідальність, фармацевтична організація, фармацевтична діяльність

Анотація

Оскільки соціальна відповідальність бізнесу є добровільним внеском підприємців у розвиток суспільства, то етичні питання, особисті мотиви й інші складові формування соціально відповідальної поведінки суб’єктів фармації потребують детального вивчення з урахуванням рівнів її формування: особистий – колективний – суспільний.

Мета роботи – визначення рівня розуміння сутності поняття «соціальна відповідальність» фахівцями фармації, їхньої думки щодо наявних перешкод для розвитку соціальної відповідальності фармацевтичними організаціями в Україні та мотивів впровадження практик соціальної відповідальності у фармацевтичну діяльність.

Матеріали та методи. Проаналізували результати соціологічного опитування фармацевтичних фахівців декількох областей України. Протягом роботи використали методи інформаційного пошуку, систематизації, порівняння, анкетування та узагальнення.

Під час дослідження респондентам запропонували анкету з комбінованими запитаннями щодо розуміння представниками практичної фармації поняття «соціальна відповідальність фармацевтичної організації», перешкод для розвитку практик соціальної відповідальності та мотивів впровадження соціальної відповідальності у фармацевтичну діяльність.

Висновки. Більшість фармацевтичних фахівців знайома з поняттям «соціальна відповідальність», але повнота його визначення доволі різниться. Сучасні фахівці практичної фармації не мають сформованої одностайної думки щодо прояву фармацевтичною організацією соціальної відповідальності. Виявлена розбіжність у вихідних дефініціях поняття зумовлює необхідність у роз’яснені та поширенні інформації щодо концептуальних основ соціальної відповідальності з акцентуванням на галузеві особливості її прояву. Необхідно розробити єдиний підхід (освітні стандарти) у викладанні окремих тем організаційно-управлінських дисциплін на до- і післядипломному рівнях.

Основними перешкодами у розвитку соціально відповідальної поведінки фармацевтичних організацій фармацевтичні фахівці вбачають у неефективній підтримці держави та відсутності системи заохочення до такої поведінки фармацевтичних організацій, у відсутності фінансових можливостей для соціальних вкладень, а також у відсутності відповідної законодавчої бази з питань соціальної відповідальності. Більшість респондентів вважають «усвідомлення та прийняття зобов’язань перед суспільством» важливим стимулом для широкого впровадження практик соціальної відповідальності фармацевтичними організаціями.

Результати, що одержали, свідчать про низький рівень особистої (персональної) відповідальності фахівців, несформовану соціальну компетенцію сучасних спеціалістів фармації та бажання перекласти відповідальність на інших (переважання зовнішнього локус-контролю).

Посилання

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2018). Analiz rehulyatornoi bazy upravlinnіa sotsialnoіu vidpovidalnistіu farmatsevtychnykh pidpryіemstv [Regulatory base analysis of managing the pharmaceutical companies social responsibility]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1(53), 28–34. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.24959/uekj.18.8 .

Cherkashyna, A. V., & Kotvitska, A. A. (2014). Doslidzhennia suchasnoho stanu sotsialnoi vidpovidalnosti naibilshykh aptechnykh merezh mista Kharkova [Research of the current state of social responsibility of large pharmacies networks of Kharkiv city]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 2, 36–42. [in Ukrainian].

Bratishko, Yu. S. (2015). Vykorystannіa metodiv ekonomiko-matematychnoho modelіuvannіa dlіa otsinky systemy sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnykh pidpryіemstv [Application of methods of economic-mathematical modelling for the assessment of system of social responsibility of pharmaceutical enterprises]. Molodyi vchenyi, 4, 140–143. [in Ukrainian].

Tolochko, V. M., Muzika, T. F., Zarichkova, M. V., & Dolgnikova, O. M. (2015). Analiz zakonodavcho-normatyvnoho rehulyuvannia systemy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv aptechnykh zakladiv Ukrayiny [Analysis of legislative and normative regulation of the social protection system of pharmacy employees in Ukraine]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 1(1), 12–17. [in Ukrainian].

(2018). Zvit pro pidsumky diyalnosti derzhavnoi sluzhby Ukrainy z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy u 2017 rotsi [Report on the results of the activities of the Ukrainian civil service for drugs and drug control in 2017]. Apteka, 7(1128). Retrieved from https://www.apteka.ua/article/446640.

Bratishko, Yu. S. (2016). Zovnishnіa sotsialna vidpovidalnist farmatsevtychnykh kompaniі [External social responsibility of pharmaceutical companies]. Molodyi vchenyi, 4, 276–280. [in Ukrainian].

(2010). Rukovodstvo po social'noj otvetstvennosti. Mezhdunarodnyj standart ISO 26000:2010 [Guidance on social responsibility. International standard. ISO 26000:2010]. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en.

Tkachenko, N. O. (2018) Sotsialna vidpovidalnist: pohliad praktychnoi farmatsii [Social responsibility: the view of practical pharmacy]. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference / L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina (Eds.), (P. 302–306). Karlovy Vary; Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження