Підбір оптимальних умов аналізу суміші L-триптофану та тіотриазоліну методом високоефективної рідинної хроматографії

Автор(и)

  • L. I. Kucherenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukrainе,
  • S. A. Borsuk Zaporizhzhia State Medical University, Ukrainе,
  • I. A. Mazur Zaporizhzhia State Medical University, Ukrainе,
  • L. G. Cherkovska Zaporizhzhia State Medical University, Ukrainе,
  • D. Yu. Skoryna Zaporizhzhia State Medical University, Ukrainе,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133170

Ключові слова:

L-триптофан, тіотриазолін, комбіновані лікарські засоби, модельна суміш, високоефективна рідинна хроматографія

Анотація

Актуальним завданням сучасної медицини є розроблення засобів для лікування захворювань центральної нервової системи. Рішенням цієї проблеми стало створення нового ефективнішого нейропсихотропного препарату, який виявляє виражені антидепресивні, ноотропні, нейропротективні й антиоксидантні властивості на основі фіксованої комбінації L-триптофану з тіотриазоліном. Одним з етапів під час створення нового лікарського засобу є стандартизація діючих речовин.

Велику увагу приділяють новим фізико-хімічним методам досліджень лікарських засобів, зокрема високоефективній рідинній хроматографії (ВЕРХ). Усе частіше для визначення діючих речовин органічної природи як у монопрепаратах, так і в комбінованих лікарських формах використовують метод ВЕРХ. Тому для визначення діючих речовин, виходячи з їхніх властивостей, у новому комбінованому лікарському засобі L-триптофану та тіотриазоліну запропонували методику ВЕРХ.

Мета роботи – розробка методики одночасної стандартизації L-триптофану та тіотриазоліну у штучній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії, зокрема підбір рухомої та нерухомої фаз.

Матеріали та методи. На першому етапі роботи здійснили підбір фази та елюентів для модельної суміші L-триптофану та тіотриазоліну у співвідношенні 1:1. За основу взяли методику аналізу тіотриазоліну на оберненій фазі (С 18) із використанням елюентів, що являють собою водно-метанольні суміші.

Результати. Протягом дослідження встановили, що зі збільшенням вмісту метанолу в суміші з фосфатним буфером об’єм утримування як триптофану, так і тіотриазоліну зменшився, а коефіцієнт розділення піків збільшився разом з числом теоретичних тарілок. Тому як на елюент звернули увагу на розчин 20 % метанолу з 80 % фосфатним буфером. У цих умовах об’єм утримування триптофану дорівнював 15,11 мл, тіотриазоліну – близько 6,05 мл, ефективність хроматографічної колонки, розрахована за піком триптофану, – майже 3300 теоретичних тарілок.

Висновки. Розробили високочутливу методику одночасного визначення L-триптофану та тіотриазоліну в модельній суміші методом ВЕРХ, яку плануємо використовувати надалі. Розробили методику не тільки для стандартизації L-триптофану та тіотриазоліну в комбінованому лікарському засобі, але і для їх визначення в біологічних рідинах.

 

Посилання

Fesenko, Yu. A., Churilov, L. P., Khudik, V. A., Stroev, Yu. I., Danilenko, O. V., & Sobolevskaya, P. A. (2018). Nevrozy i stress [Neurosis and stress]. Saint Petersburg: Foliant. [in Russian].

Kovalenko, V. Kh. (ed.) (2013) Kompendium 2013 – lekarstennye preparaty [Kompendium 2013 – medications]. Kyiv: Morion. [in Russian].

Kucherenko, L. І., Borsuk, S. O., & Belenіchev, І. F. (2016) Patent 112513 / № a201604961 Ukraina, МПК (2016), А61К 31/405 (2006.01) А61К 31/41 (2006.01) А61 Р 25/00 А61Р 25/28 (2006.01). Kombіnovanyi lіkarskyi zasіb anksіolіtychnoi, stres-protektyvnoi, nootropnoi antyoksydantnoi dіi [Anxiolytic, stress-protective, nootropic, and anti-oxidant combination drug]. Biuleten, 12. [in Ukrainian].

Mazur, I. A., Voloshin, N. A., & Chekman, I. S. (2005) Tiotriazolin [Thiotriazoline]. Zaporozh'e, Lvov: Nautilus [in Russian].

Georgievskij, G. V. (2011) Razrabotka kompleksa fiziko-khimicheskikh metodik, obespechivayuschikh sozdanie i kontrol' kachestva original'nykh otechestvennykh preparatov, proizvodnykh 1,2,4-triazola [Development of a complex of physico-chemical methods that provide creation and control of the quality of original domestic preparations, derivatives of 1,2,4-triazole]. Zaporozhye medical journal, 1, 58–69. [in Russian].

Pakhomov, V. P. (2003) Khromatohrafiia u khimiko-farmatsevtychnykh doslidzhenniakh [Chromatography in chemical and pharmaceutical research]. Khimiko-farmactvticheskij zhurnal, 37(8), 55–56. [in Ukrainian].

Oiestad, E. L., Johansen, U., & Christophersen, A. S. (2007) Drug screening of preserved oral fluid by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Clin Chem., 53, 300–309. doi: 10.1373/clinchem.2006.074237.

Kucherenko, L. I., Khromylyova, O. V., Moryak, Z. B., & Tkachenko, H. I. (2014) Pidbir optymalnykh umov analizu shtuchnoi sumishi izoniazydu ta tiotryazolinu metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii [Choice of optimal conditions of Isoniazid and Thiotriazolin artifi cial mixture analysis by high-performance liquid chromatography method]. Zaporozhye medical journal, 2, 118–120. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25524.

Kucherenko, L. I., Nimenko, Н. R., Vashchenko, O. V., & Vashchenko, V. V. (2016). Shchodo sumisnoho vyznachennia karbamazepinu ta tiotryazolinu v modelnii sumishi metodom VERKh. Povidomlennia 1: pidbir fazy dlia sumisnoho vyznachennia karbamazepinu ta tiotryazolinu u modelnoi sumishi metodom VERKh [Carbamazepine and thiotriazoline simultaneous definition in model mixture by HPLC. Message 1: phase selection for the simultaneous determination of carbamazepine and thiotriazolin in model mixture by high performance liquid chromatography]. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 54–58. [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo«Naukovo Ekspertnyi farmakopeinyi tsentr» (2015) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine]. Kharkiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження