Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів

Автор(и)

  • N. O. Vetiutneva Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine,
  • S. H. Ubohov Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine,
  • L. O. Fedorova Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.1.123723

Ключові слова:

лікарські засоби, забезпечення якості, Уповноважена особа, професійна компетентність, аптека, лікувально-профілактичний заклад

Анотація

Мета роботи – змістовий аналіз і методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб (УО), відповідальних за забезпечення якості лікарських засобів (ЛЗ) в аптечних і лікувально-профілактичних закладах.

Матеріали і методи. Використано методи дослідження: системного та порівняльного аналізу, узагальнення, систематизації, графічного моделювання, спостереження. Матеріали дослідження: нормативно-правові акти, нормативні документи, рекомендації міжнародних організацій; інформація гуртових і роздрібних фармацевтичних підприємств, закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), а саме аптечних (АЗ) і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), фахових громадських організацій, розміщена на офіційних веб-сайтах і зібрана у процесі безпосереднього спостереження.

Результати. Обговорено кадрово-кваліфікаційні аспекти професійної діяльності УО АЗ і ЛПЗ. На підставі аналізу сучасної нормативно-правової бази сформовано загальний перелік професійних функцій УО ЗОЗ. Здійснено змістовий аналіз і порівняння кількості функцій УО, що виконуються в ЗОЗ різного типу. Розглянуто нові функції УО ЗОЗ. Обґрунтовано управлінський характер професійних функцій УО та доцільність їх доповнення лідерськими функціями. На основі міжнародних стандартів управління, вимог GPP і GPEP здійснено систематизацію функцій УО ЗОЗ на групи та підгрупи.

Висновки. Здійснено узагальнення та систематизацію професійних функцій УО ЗОЗ на п’ять класифікаційних груп функцій: лідерські, планувальні, організаційні, контрольні та інформаційні, з них найбільша частина виконується на рівні гуртових фармацевтичних підприємств (79 %) і має організаційний характер (33,5 %). Обґрунтовано доцільність включення до переліку професійних функцій УО ЗОЗ консультативної та інформаційно-просвітницької функції, а також групи лідерських функцій, що охоплюють цільові, соціально-етичні та психологічні аспекти її професійної діяльності. Здійснено структурування професійних функцій УО ЗОЗ у вигляді дерева функцій, що є основою для розробки типових процесних моделей системи забезпечення якості ЛЗ в АЗ і ЛПЗ.

Посилання

(2014) Likarski zasoby. Nalezhna praktyka dystrybutsii: Nastanova ST-N MOZU 42-5.0:2014 [Medicinal products. Good Distribution Practice: Guidelines ST-N MOZU 42-5.0:2014]. Kyiv: MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].

(2015) Likarski zasoby. Nalezhni praktyky farmakonahliadu: Nastanova ST-N MOZU 42-8.5:2015 [Medicinal products. Good Pharmacovigilance Practices: Guidelines ST-N MOZU 42-8.5:2015]. Kyiv: MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].

(2013) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia protokoliv provizora (farmatsevta)» vid 11 zhovtnia 2013 roku №875 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Protocol for pharmacist» from November 10, 2013, №875]. Retrieved from: http://www.apteka.ua/article/267027. [in Ukrainian].

(2003) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Pravyl zberihannia ta provedennia kontroliu yakosti likarskykh zasobiv u likuvalno-profilaktychnykh zakladakh» vid 16 hrudnia 2003 roku №584 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Rules for storage and conduct of quality control of medicines in hospital institutions» from December 16, 2003, №584]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0275-04. [in Ukrainian].

(2012) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Pravyl vyrobnytstva (vyhotovlennia) ta kontroliu yakosti likarskykh zasobiv v aptekakh» vid 17 zhovtnia 2012 roku №812 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Rules of production (manufacturing) and quality control of medicines in pharmacies» from October 17, 2012, №812]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12. [in Ukrainian].

(2014) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku kontroliu yakosti likarskykh zasobiv pid chas optovoi ta rozdribnoi torhivli» vid 29 veresnia 2014 roku №677 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Procedure for quality control of medicines in the wholesale and retail trade from September 29, 2014, №677]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1515-14. [in Ukrainian].

(2011) Nalezhna aptechna praktyka. Standarty yakosti aptechnykh posluh: Spilna nastanova MFF/VOOZ vid 01 sichnia 2011 roku №897_009 [Good Pharmacy Practice. Quality standards for pharmacy services: Joint FIP/WHO Guidelines from January 01, 2011, №897_009]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/897_009. [in Ukrainian].

(2016) Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy: DSTU ISO 9001:2015 [Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001:2015]. Kyiv [in Ukrainian].

(2006) Developing pharmacy practice: A focus on patient care: WHO/FIP Handbook (2006 Edition). The Hague, The Netherlands.

(2000) Good Pharmacy Education Practice: FIP Statement of Policy approved by FIP Council in Vienna in September 2000.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження