Правова свідомість і правова культура в контексті правової освіти майбутніх провізорів

Автор(и)

  • І. M. Alieksieieva Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113622

Ключові слова:

правова свідомість, правова культура, правова освіта, провізори

Анотація

Однією з визначальних рис людини як біологічного індивіда, який здатний осмислено пізнавати навколишню дійсність та управляти своїми діями, поступками, є свідомість. Залежно від науково-теоретичних підходів чи прикладних потреб заведено диференціювати визначення поняття «свідомість»: побутова або політична, індивідуальна або масова, свідомість шкільної чи студентської молоді тощо. Одним з її різновидів, можливо, найважливішим на сучасному етапі розвитку суспільства та державності, є правова свідомість людини. Проблема формування та функціонування правосвідомості людини є однією з популярних і постійно розроблюваних у низці наукових галузей.

Мета роботи – вивчення стану наукового дослідження правової свідомості та правової культури студентів – майбутніх провізорів, у контексті правової освіти в умовах університету.

Матеріали та методи. Відповідно до визначеної мети, дослідження базувалось на аналізі міжнародного та національного законодавства, бази даних науково-дослідних розробок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, вивченні авторських наукових робіт і фахових публікацій із питань формування свідомості людини, правової свідомості та правової культури молоді, зокрема студентської. Методи дослідження – бібліографічний, лінгвістичний, порівняльний, змістовно-правовий аналіз.

Результати. Базовою ланкою суспільства є людина як біологічний індивід, якому притаманні такі психічні утворення, як розум, свідомість і воля. Ці якості забезпечують можливість критично сприймати навколишнє буття, усвідомлювати та визначати своє місце в соціумі, програмувати свою перспективу та скеровувати свої дії згідно з визначеною метою. Специфічною формою свідомості є правова свідомість (правосвідомість) - система відбиття правової дійсності в поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, його місце та роль щодо забезпечення свободи особи та інших загальнолюдських цінностей. Рівень засвоєння членами суспільства правових цінностей (правових норм і принципів, навичок правомірної поведінки, поваги до права тощо), ступінь оволодіння ними та практичного впровадження в життя – це правова культура, що є складовою загальної культури як суспільства загалом, так і його окремого члена, який демонструє рівень правосвідомості та правової активності суспільства.

Висновки. Під час дослідження доведено, що формування, вдосконалення правової свідомості та правової культури потребує студентська молодь як головний носій інтелектуального та фізичного потенціалу нації. Питання формування правової свідомості та правової культури студентів набуває особливого значення, ця категорія молоді має бути сформована не тільки професіоналами високої кваліфікації, а, що не менш важливо, високоморальними, висококультурними та правосвідомими громадянами – дійсною елітою цивілізованого, демократичного суспільства, що проголошено Конституцією України.

 

Посилання

Heneralna Asambleia OON (1948) Zagalna deklaratsiia prav liudyny. Rezoliutsiia 217A(III) vid 10.12.1948 [Resolution the General Assembly of the United Nations Universal Declaration of Human Rights from December, 12 1948]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Retrieved from http://ukrlibrary.com.ua/books/ 20/6/2/401.html. [in Ukrainian].

Kyrychok, O. B. (2010). Filosofiia [Philosophy]. Poltava: Retrieved from http://www.umsa.edu.ua/lecture/ philosophy/kaf_philosofpidruchkirychok.pdf. [in Ukrainian].

Baturkin, V. G. (2004). Ponyatie i struktura pravovogo soznaniya [The concept and structure of legal consciousness]. Istoriya gosudarstva i prava, 5, 19–21 [in Russian].

Marchenko, M. N. (2008). Problemy teorii gosudarstva i prava [Problems of the theory of state and law]. Moscow: Prospekt [in Russian].

Syrykh, V. M. (Ed). (2008). Problemy teorii gosudarstva i prava. Pravosoznanie, pravovaya kultura i pravovoe vospitanie [Problems of the theory of state and law. Legal awareness, legal culture and legal education]. Moscow: E´ksmo. Retrieved from http://www.twirpx.com/file/627801/. [in Russian].

Gladkikh, M. V. (2011) Psikhologicheskij mekhanizm formirovaniya individual´nogo pravosoznaniya [The psychological mechanism of formation of individual sense of justice]. Retrieved from http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1208. [in Russian].

Vengerov, A. B. (2000). Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow: Yurisprudenciya. Retrieved from http://www.yuridlit.narod.ru. [in Russian].

Aliekseev, S. S. (1998). Pravo. Azbuka. Teoriya. Filosofiya. Opyt kompleksnogo issledovaniya. [Right. The alphabet. Theory. Philosophy. Experience in complex research]. Moscow: NORMA-INFA–M. Retrieved from http://pravo. biz.ua/content/056/0002.htm. [in Russian].

Konovalova, V. O. & Shepitko, V. Yu. (2008). Yurydychna psykholohiia [Legal psychology]. Kharkiv: Pravo. Retrieved from http://www.student-lib.net/index.php? page=0-631-632. [in Ukrainian].

Dmytrienko, Yu. M. (2012). Dvi visi formuvannia pravovoi svidomosti ta kultury [Two axes of the formation of Ukrainian legal consciousness and culture]. Forum prava, 2, 221–241. Retrieved from http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/FP/2012-2/12djmpct.pdf. [in Ukrainian].

Lazarev, V. V. (Ed.). (2001). Obshchaya teoriya gosudarstva i prava [General theory of law and state]. Moscow: Yurist. Retrieved from http://www.yuridlit.narod.ru. [in Russian].

Bereza, S. V. (2012). Pravova kultura: poniattia ta zahalna kharakterystyka [Legal Culture: Concept and General Characteristics]. Derzhava i pravo, 28, 94 [in Ukrainian].

Kolomiiets, O. A. (2010). Pravova kultura v zhytti ukrainskoho suspilstva na suchasnomu etapi [Legal culture in the life of Ukrainian society at the present stage]. Naukovi pratsi MAUP, 2(25), 250–253 [in Ukrainian].

Dmytriienko, I. V. (2011). Chomu ukrainska pravova kultura? [Why Ukrainian legal culture?]. Forum prava, 4, 201–207 Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11 divkpk.pdf. [in Ukrainian].

Ploshchenko, V. (2002). Pravova kultura v umovakh rozbudovy nezalezhnoi Ukrainy: poniattia, struktura [Legal culture in terms of developing an independent Ukraine: concept, structure]. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy, 13, 55–59 [in Ukrainian].

Zubok, Yu. A. & Chuprov, V. I. (2006). Pravovaya kultura molodezhi v rakurse transformacionnukh strategij [The legal culture of youth in the context of transformational strategies]. Socis, 6, 46 [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. [Constitution of Ukraine from June 28. 1996]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 1 [in Ukrainian].

Perevalov, V. D. (Ed.). (2008). Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow: Norma [in Russian].

Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.). (2007). Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Vasil´iev, A. S. (Ed.). (2007). Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Kharkiv: Odissej [in Russian].

Holosnichenko, I. (2005). Pravosvidomist i pravova kultura u rozbudovi Ukrainskoi derzhavy [Legal awareness and legal culture in the development of the Ukrainian state]. Pravo Ukrainy, 4, 25 [in Ukrainian].

Golovchenko, V. & Potomkin, A. (2006). Pravovi mekhanizmy formuvannia pravosvidomosti studentiv [Legal mechanisms of formation of students' legal awareness]. Pravo Ukrainy, 4, 100–103 [in Ukrainian].

Kutyrkin, A. (2008). Shliakhy rozvytku teorii ta praktyky pravovogo vykhovannia naselennia Ukrainy [Ways of development of the theory and practice of legal education of the population of Ukraine]. Pravo Ukrainy, 3, 122–125 [in Ukrainian].

Kostenko, O. (2011). Yurydychna osvita i pravove vykhovannia yak zasoby zabezpechennia pravoporiadku (shchodo yurydychoi osvity i pravovoho vykhovannia «sotsialno-naturlistskoho» typu) [Legal education and legal education as a means of ensuring law and order (concerning legal education and legal education of a "social-naturalistic" type)]. Pravo Ukrainy, 8. Retrieved from http//www.info-pressa.com/ magazine-2.html. [in Ukrainian].

Radysh, Ya. & Miezientseva, N. (2011). Pravova rultura medychnykh pratsivnykiv, yak chynnyk stabilizatsii derzhavnoho upravlinnia sustemoiu okhorony zdorovia Ukrainy [The legal culture of health workers as a factor in stabilizing public administration through the health care system of Ukraine]. Retrieved from http://ukrreferat.at. ua/load/pravova_kultura_ medichnikh_pracivnikiv/1-1-0-38. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження