Дослідження впливу соціально-економічних факторів на динаміку розвитку потенціалу фармацевтичного ринку в умовах конкуренції

Автор(и)

  • А. А. Kotvitska National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • V. H. Kostiuk National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113621

Ключові слова:

фармацевтичний ринок, обсяг продажів, нестероїдні протизапальні препарати, економічні фактори, конкуренція

Анотація

Для ефективного функціонування фармацевтичних підприємств у сучасних економічних умовах необхідно здійснювати товарну політику, котра спрямована на розширення асортименту лікарських засобів (ЛЗ), що мають найбільший попит.

Мета роботи – ефективне формування асортименту ЛЗ на фармацевтичному промисловому підприємстві. Проаналізували соціально-економічні чинники, що впливають на кількісний потенціал фармацевтичного ринку, на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), зокрема підгрупи декскетопрофену.

Матеріали та методи. Під час дослідження використали ретроспективний, логічний, кореляційно-регресійний методи, математичне моделювання та методи факторного аналізу.

Для визначення залежності впливу соціально-економічних факторних ознак на кількісний потенціал фармацевтичного ринку та прогнозування його розвитку нами  розроблено та апробовано на прикладі препаратів підгрупи декскетопрофену методику прогнозування ємності фармацевтичного ринку з визначенням чинників, що впливають на її розмір, яка ґрунтується на кореляційно-регресійному методі аналізу та складається з восьми основних етапів.

Результати. У статті представлені результати дослідження впливу різних соціально-економічних факторів на розвиток кількісного потенціалу фармацевтичного ринку. Розглянуто двадцять три фактори, що об'єднані в шість груп. За результатами кореляційного аналізу відібрано 14 факторів, котрі мають найбільший вплив на обсяг продажів. З використанням методу покрокової регресії побудовано регресійну модель, до якої включено такі змінні, як середньомісячна номінальна заробітна плата та грошові витрати домогосподарств на охорону здоров’я. Здійснено прогнозування кількісного потенціалу фармацевтичного ринку на 2018 р. на підставі екстраполяції значень факторів, що найбільшою мірою впливають на результативну ознаку.

Висновки. Розроблено методику прогнозування розміру потенціалу ринку препаратів групи декскетопрофену на основі множинної регресії, що призначена для оцінювання привабливості досліджуваного сегмента ринку на основі даних про попередній попит на них і з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, відібраних на підставі результатів кореляційного аналізу.

 

Посилання

Belyaevskij, I. K. (2008) Marketingovoe issliedovanie:іnformaciya, analіz, prognoz [Marketing research: information, analysis, forecast]. Moscow: Finansy i statistika. [in Russian].

Kozmenko, O. V., & Kuzmenko, O. V. (2014) Ekonomiko-matematychni metody ta modeli (ekonometryka) [Economic and mathematical methods and models (econometrics)]. Sumy: Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Shafranskyi, V. V. (Ed) (2016) Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik [Annual report on the health status of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine. 2015]. Kyiv. [in Ukrainian].

(2017) State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Zdrok, V. V., & Lahotskyi, T. Ya. (2014) Ekonometriia [Econometrics]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Tolbatov, Yu. A. (2008) Ekonometryka [Econometrics]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. [in Ukrainian].

Trynko, R. I., & Stadnyk, M. Ye. (2011) Osnovy teoretychnoi i praktychnoi statystyky [Fundamentals of theoretical and practical statistics]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження