DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113576

Антиоксидантна активність солей 2-(5-R-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот

Ye. S. Pruglo

Анотація


Антиоксиданти – це хімічні речовини, котрі запобігають окисненню інших хімічних речовин. Вони захищають ключові компоненти клітин, нейтралізуючи шкідливу дію вільних радикалів, які є природними побічними продуктами метаболізму клітин.

Окислювальний стрес призводить до серйозного пошкодження клітин, що призводить до різних захворювань людини, як-от: хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, атеросклероз, рак, артрит, нейродегенеративні розлади тощо. Дефіцит антиоксидантів у їжі також призводить до окислювального стресу, який вказує на нестачу антиоксидантних речовин, що споживаються людиною.

Отже, пошук речовин, які могли б підвищити стійкість організму людини до дій активних форм кисню чи нітрогену та перешкоджати процесам окислювального стресу, є важливим завданням медицини та фармації.

Мета роботи – вивчити антиоксидантну активність (АОА) солей 2-(5-R-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот при неферментативній ініціації ВРО й встановити закономірності щодо хімічної будови та біологічної дії досліджуваних речовин.

Матеріали та методи. У серії скринінгових досліджень використовувались оригінальні сполуки похідні 1,2,4-тріазолу. Антиоксидантну активність сполук у дослідах in vitro визначали згідно з методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України з використанням методу неферментативного ініціювання ПОЛ.

Результати. Високою АОА володіла диметиламонієва сіль 2-(4-аміно-5-(2-бромфеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (3c), яка знижувала вміст ТБК–АП на 54,95 % (р ˂ 0,001).

Найвиразнішою АОА володіли похідні 4-аміно-1,2,4-тріазолу, що містять за С5 атомом карбону 2-бромфенільний замісник. Так, метиламонієва сіль 3b знижувала вміст ТБК–АП на 80,31 % (р ˂ 0,001), що перевищує за цією здатністю референт-препарат аскорбінову кислоту на 45,05 % та прототип тіотриазолін – на 36,64 %.

Розглядаючи дані експериментальних досліджень, встановили: найактивніші серед досліджуваних речовин – вихідна 2-(4-аміно-5-(2-бромфеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтова кислота (1b), яка знижувала рівень ТБК–АП на 91,95 % (р ˂ 0,001), та її магнієва сіль (3a), що пригнічувала утворення цього кінцевого продукту ПОЛ на 94,13 % (р ˂ 0,001).

Проаналізувавши дані експериментальних досліджень, встановили деякі закономірності щодо хімічної будови та АОА досліджуваних речовин. Заміна катіона морфолінію в молекулі морфоліній 2-(4-аміно-5-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (2d) на піперидиній (2c) супроводжується зростанням АОА з 18,18 % до 74,95 %. Заміна ж катіона піперидинію в молекулі піперидиній 2-(4-аміно-5-(2-бромфеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти на катіон морфоліній супроводжується вираженою появою АОА, що становить 90,27 % (сполука 3f).

Висновки. Серед 12 досліджуваних сполук виявлено 8, котрі різною мірою вираженості були здатні пригнічувати генерацію вільних радикалів і володіли вираженою АОА. Встановлено, що введення до молекули 2-(4-аміно-5-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти за С2 атомом карбону фенільного ядра атома брому супроводжується посиленням АОА речовин, що досліджували.

 


Ключові слова


1,2,4-тріазол; антиоксидантна дія; аскорбінова кислота; ТБК–АП (активні продукти, що реагують із тіобарбітуровою кислотою)

Повний текст:

PDF

Посилання


Klebanov, G. I., Babenkova, M. V., Teselkin, Yu. O., et al. (1988) Ocenka antioksidantnoj aktivnosti plazmy krovi s primeneniem zheltochnykh lipoproteidov [Evaluation of antioxidant activity of blood plasma with the use of yolk lipoproteins]. Laboratornoe delo, 5, 59–62. [in Russian].

Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babich, P. N. (2001) Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s vnedreniem Excel [Statistical methods in biomedical research with the introduction of Excel]. Kyiv: Morion. [in Ukrainian].

Hubskyi, Yu. I., Dunaiev, V. V., Bielenichev, I. F., et al. (2002) Metody otsinky antyoksydantnykh vlastyvostei fiziolohichno aktyvnykh spoluk pry initsiiuvanni vilno-radykalnykh protsesiv u doslidakh in vitro [Methods of evaluation of antioxidant properties of physiologically active compounds in the incitement of free radical processes in in vitro experiments]. Kyiv: DFTS MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].

Rebrova, O. Yu. (2002) Statisticheskij analiz medicinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA [Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA software package]. Moscow: MediaSfera. [in Russian].

Ames, B. N., Shigenega, M. K., & Hagen, T. M. (1993) Oxidants and the degenerative diseases of ageing. Proc Nati Acad Sci, 90, 7915–22.

Devasagayam, T. P. A., & Kesavan, P. C. (1996) Radioprotective and antioxidant action of caffeine : mechanistic considerations. Indj exp boil, 34(4), 291–297.

Evans, P., & Halliwall, B. (1999) Free radicals and hearing. Ann N Y Acad Sci, 884, 19–40. doi: 10.1111/j.1749-6632.1999.tb08633.x

Parker, R. S. (1989) Dietary and biochemical aspects of Vitamin E. Adv food nutr res, 33, 157–232. doi: https://doi.org/10.1016/S1043-4526(08)60128-X

Patil, S., Jolly, C. I., & Narayanan, S. (2003) Free radical scavenging activity of acacia catechu and Rotula aquatica: implications in cancer therapy. Indian drugs, 40, 328–332.

Peterhans, E. (1997) Oxidants and antioxidants in viral diseases; disease mechanisms and metabolic regulation. J. Nutr, 127, 962.

Shenoy, R., & Shirwaikar, A. (2002) Anti-inflammatory and free radical scavenging studies of Hyptis suaveolens (labiatae). Indian drugs, 39, 574–577.

Sies, H., & Stahl, W. (1995) Withania somnifera, vitamin E and C, [beta]-carotene and other carotenoids as antioxidants. Am J Clin nutr, 62, 1315S–1321S.
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет