Синтез, фізико-хімічні властивості, протимікробна та протигрибкова активність деяких 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинокарботіоамідів

Автор(и)

  • V. M. Odyntsova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • A. M. Kamyshny Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • N. N. Polischuk Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.112756

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, гідразинокарботіоаміди, ІЧ-, ЯМР 1Н- спектроскопія, хромато-мас-спектри, протимікробна та протигрибкова активність

Анотація

Особлива увага науковців фармацевтичного напряму прикута до створення нових потенційних субстанцій. Як базові структури обирають природні гетероциклічні молекули, котрі проявляють різні види фармакологічної активності. Похідні адамантану, як і ряд інших каркасних сполук, у своїй більшості – це біологічно активні речовини, що зумовлює інтерес до цих класів органічних сполук як потенційних джерел для розробки нових лікарських засобів. Зважаючи на високу фармакологічну дію похідних 1,2,4-тріазолу, поєднання в одній молекулі адамантану та 1,2,4-тріазолу може призвести до утворення високоактивних фармакологічних речовин.

Мета роботи – синтез деяких 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинокарботіоамідів, вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей, протимікробної та протигрибкової активності.

Матеріали та методи. Хімічні назви сполукам надані відповідно до вимог номенклатури IUPAC (1979 р.) і рекомендації IUPAC (1993 р.). Вивчення фізико-хімічних властивостей 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинкарботіоамідів здійснені на сертифікованому та ліцензійному обладнані фізико-хімічних лабораторій Запорізького державного медичного університету. Температуру плавлення визначали відкритим капілярним методом на приладі Opti Melt MPA 100. Елементний склад синтезованих сполук встановлено на універсальному аналізаторі Elementar Vario L cube (CHNS) (стандарт – сульфаніламід). 1H ЯМР спектри записані на спектрометрі Varian Mercury VX-200 (1Н, 200 MHz) у розчиннику диметилсульфоксид-d6 (тетраметилсилан – внутрішній стандарт) і розшифровані за допомогою програми ADVASP(tm) Analyzer program (Umatek International Inc.). Хромато-мас-спектральні дослідження здійснили на газорідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity HPLC з обладнаним мас-спектрометром Agilent 6120 (іонізація в електроспреї (ESI).

Результати. Вперше синтезовано нові 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинкарботіоаміди, будову яких встановлено за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу (елементного аналізу, ІЧ-, ЯМР 1Н-спектроскопії), а їхню індивідуальність – методом ВЕРХ–МС. У всіх випадках значення досліджених фізико-хімічних констант збігаються з розрахунковими теоретичними показниками в рідких поживних середовищах. У результаті досліджень серед синтезованих сполук виявлені сполуки, рівень протимікробної та протигрибкової дії яких наближається, а в деяких випадках перевищує препарат порівняння триметоприм.

Висновки. Найактивнішою щодо усіх тест-штамів серед синтезованих речовин виявилася сполука 3m – 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-етил-гідразинокарботіоамід, сила протимікробної та протигрибкової дії якої в декілька разів перевищує еталон порівняння триметоприм.

Посилання

Kovalenko, V. N. (Ed) (2017) Kompendium. Lekarstvennye preparaty [Drugs]. Kyiv: MORION. [in Ukrainian].

Bilyi, A. K., Kovalenko, S. I., Antypenko, L. M., Kamyshnyi, O. M., & Polishchuk, N. M. (2013). Protyhrybkova ta protymikrobna aktyvnist {2-[3-heteryl-1N-1,2,4-triazol-5-il]fenil}aminiv i produktiv yikh heterotsyklizatsii [Antifungal and antimicrobial activity of {2-[3-heteryl-1H-1,2,4-triazoles-5-yl]phenyl}amine and products of their heterocyclization]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2(12), 80–82. [in Ukrainian].

Chaudhary, P.M.,Tupe, S. G., Jorwekar, S. U., Sant, D. G., Deshpande, S. R., Maybhate, S. P., et al. (2015) Synthesis and antifungal potential of 1,2,3-triazole and 1,2,4-triazole thiol substituted strobilurin derivatives. Ind. J. Chem., 54B, 908–911.

Ebtehal Suliman Al Abdullah.(2007) Synthesis and biological testing of new 1-adamantyl derivatives: Submitted in Patrial Fulfillment of the Requirements for the Ph. D. Degreein Pharmaceutical Sciences «Pharmaceutical Chemistry» in the College of Pharmacy, King Saud University. Riyadh, Saudi Arabia.

Vrynchanu, N. O. (2010) Antymikrobni vlastyvosti novykh pokhidnykh aminoadamantanu ta eksperymentalne obhruntuvannia dotsilnosti yikh medychnoho vykorystannia (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Antimicrobial properties of new amine-adamantane derivatives and experimental substantiation of their medical use expediency. Dr. med. sci. diss.]. Kyiv. [in Ukrainian].

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І. & Odyntsova, V. M. (patentee) (2016) Patent 113037 Ukraina, MPK C07D 249/00, A61K 31/00. Моnоеtаnоlаmоnіu 2-(3-( adamantan-1-il)-4-еtyl-1,2,4-tryazol-5-іltio)аtsеtаt, yakyi proiavliaie аktoprotektornu aktivnіst. №a201511582. [Patent Ukrainy 113037. МПК C07D 249/00, A61K 31/00. Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the active protective activity activity. №a201511582]. Biuleten, 8. [in Ukrainian].

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І., Odyntsova V. M. & Safonov, A. A. (patentee) (2017) Patent 113484 Ukraina, MPK C07D 249/00, A61K 31/00. Adamantan-1-amonіiu 2-((5-(adamantan-1-іl)-4-fenіl-4N-1,2,4-triazol-3-іl)tіo)atsetat, yakyi proiavliaie neiroleptychnu aktyvnіst. №a201603656 [Patent Ukrainy 113484. MPK C07D 249/00, A61K 31/00. Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the neuroleptics activity. №a201603656]. Biuleten, 2. [in Ukrainian].

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І., Odyntsova, V. M. & Safonov, A. A. (patentee) (2017) Patent 113483 Ukraina, MPK C07D 249/00, A61K 31/00. Adamantan-1-amoniiu 2-((5-(adamantan-1-il)-4-fenil-4N-1,2,4-tryazol-3-il)tio)atsetat, yakyi proiavliaie zharoznyzhuiuchu aktyvnist. №a201603649. [Patent Ukrainy 113483. MPK C07D 249/00, A61K 31/00. Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the antipyretic activity. №a201603649]. Biuleten, 2. [in Ukrainian].

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І., Odyntsova, V. M. & Safonov, A. A. (patentee) (2017) Patent 114570 Ukraina, MPK C07D 249/08, A61K 31/33. Adamantan-1-amoniiu 2-((5-(adamantan-1-il)-4-fenil-4N-1,2,4-tryazol-3-il)tio)atsetat, yakyi proiavliaie diuretychnu aktyvnist. №a201600766 [Patent Ukrainy 114570. MPK C07D 249/08, A61K 31/33. Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the diuretic activity. №a201600766]. Biuleten, 12. [in Ukrainian].

(2007) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok “Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ”» vid 5 kvitnia 2007 №167. [Order of the Ministry of Health of Ukraine About approv alguide lines «Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics» from April, 5, №167]. [in Ukrainian].

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P., et al. (2004). Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [Studying of the specific activity of antimicrobial drugs]. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук