Обов'язки рецензентів

Внесок у рішення редколегії

Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і автору у вдосконаленні статті. Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування, і лежить в основі наукового методу,

Запорізький державний медичний університет, як видавець,  поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть подати статті для публікації, приймають зобов'язання рецензувати чужі статті за направленням редакції,

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду рукопису або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, окрім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки повинні бути об'єктивними. Особиста критика автора недопустима. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти мають визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, що спостереження, висновок, або аргумент вже раніше публікувалися  повинні супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на істотну подібність або збіг  між аналізованим рукописом і будь-якою іншою опублікованою відомою йому роботою.

Розкриття і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, описані у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних із статтею.