Journal History

Видається з квітня 1997 року. 

Періодичність – один раз на 4 місяці.