Обов'язки редактора журналу

Рішення  про публікацію

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»  відповідає за прийняття рішення про те, які з поданих до редакції журналу рукописів  слід прийняти до публікації. Це рішення завжди має прийматися на підставі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Редактор  керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами:  недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Під час ухвалення рішення про публікацію  редактор може радитися з іншими редакторами або.

Cправедливість

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»оцінює подані рукописи за їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

Конфіденційність

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» та члени редакційної ради не повинні розкривати інформацію про поданий рукопис будь-кому іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні при конфлікті  інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів , компаній чи установ, які мають стосунок  до статті.

Редактор повинен вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації.  За необхідності виконується інша дія, наприклад публікація спростування чи висловлення стурбованості.

Нерецензовані розділи журналу повинні бути чітко позначені.

Вивчення скарг етичного характеру

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» якомога швидше вживає заходів  у випадку надходження скарг  етичного характеру відносно поданого рукопису або опублікованої статті.